Når du vil satse på miljøet og kjøpe brukt

Ved hjelp av vår ekspertise vil du kunne få et helt «nytt» og unikt hjem! 

Stadige oppussing eller fornying er ikke en bærekraftig fremgangsmåte og ikke minst dyrt for deg. Som ansvarlig bedrift vil vi redusere fotavtrykk så godt som det lar seg gjøre. Vi i Unilon er Miljøfyrtårnsertifiserte og har spesielt fokus på å balansere interiørarkitektur og design med funksjon, bærekraft og økonomi. Vi ser en klar trend blant våre kunder i retning av at man ønsker å gjenbruke det man kan av materialer og møbler. At man i tillegg til å gjøre bærekraftige valg kan spare store summer på gjenbruk/ombruk er en bonus. Ikke minst det at du får en helt unik bolig ved å velge retro/vintage møbler, som setter prikken over i-en for en flott hjem! 

Eksempel på innhold i en bærekraftspakke

(Sammen finner vi innholdet i ditt prosjekt)

Bærekraftspakken går som regel på timer, vi estimerer timene etter av innholdet i pakken er bestemt.

Interiørprosessen

OPPSTARTSFASE | All dokumentasjon og underlag må på plass!

Vi starter med et oppstart-/behovsmøte hvor vi blir bedre kjent, dette kan enten være et fysisk møte eller digitalt møte. På dette møtet får vi vite mer om deres ønsker og behov for bolig, samt hva dere selv har tenkt av eventuelle løsninger. 

 

KREATIVFASE  | Det er i denne fasen de gode ideene skapes!

I kreativ fase ser vi på hvilke muligheter og begrensninger boligen har. Vi ser på ulike alternativer for å løse prosjektet på best mulig måte. I samarbeid med dere lander vi det beste forslaget når det gjelder planløsning og hvilken stil og stemning dere ønsker.

 

DOKUMENTASJONSFASEN  Det er nå alt samles til en Designhåndbok og ferdige tegninger

I dokumentasjonsfasen ferdigstiller vi Designhåndboken og tegninger med valgte planløsninger, farger og materialer. Designhåndboken vil inneholde alt som er beskrevet i deres oppdragsbekreftelse.
Nå har dere underlaget for å innhente priser fra håndverkere og andre leverandører, samt oppskriften på å gjennomføre arbeidet.

 

 

– Dette er et kort sammendrag av interiørprosessen, dere vil bli godt informert om alle møter og det vi trenger av dere til de ulike møtene underveis.

Forutsetninger

 • Våre attraktive priser forutsetter forskuddsbetaling på deler av beløpet
 • Vi mottar målsatte tegninger/skisser over det aktuelle arealet fra deg
 • Lengre enn 30 km fra Unilonkontoret, gjelder egne kjørepriser
 • Dersom ny plan påvirker fasade i en slik grad at det er behov for fasadetegninger pga fasdeendring og søknad, så går dette på timer.
 • Unilon er ikke ansvarlig søker, men kan bistå med illustrasjoner og lignende – enten egen søknad eller via arkitekt.
 • Nybygg er mer arbeidskrevende derfor tilkommer 15 % ekstra på prispakken.
 • Ved større prosjekter enn overnevnt m2 ta kontakt på post@unilon.no.
 • Eventuelle reise -og oppholdskostnader kan tilkomme.
 • Ved skråtak er det gulvarealet som m2 regnes ut fra
 • Kjøkken tegnes med utgangspunkt i standardstørrelser/kjøkkenleverandørers utvalg, om det er ønskelig med totalt arkitekttegnet kjøkken og tilhørende detaljer ta kontakt på post@unilon.no
 • Unilons betingelser gjelder ved alle kjøp. Disse finner du her.