Fasaden er boligens ansikt utad

Vi bistår deg med å skape en helhet på boligen med riktig valg av kledning, vinduer og taktekking.

 

Det å få et riktig utrykk på boligens fasade gjør noen med helheten på boligen. En god helhet på boligens arkitektur og uterom vil øke verdien på boligen og din trivsel som huseier.  

I mange tilfeller vil endringer på planløsningen innvendig føre til endringer i fasaden, vi hjelper deg med å utarbeide nye fasadetegninger, klare for eventuelle søknader.

 

 

I Unilon får du hjelp til stiluttrykket på fasaden/boligen, arealplanlegging og utebelysning. Når det kommer til vegetasjon anbefaler vi å samtale med en gartner som er spesialist på det «som lever». Hva som tillates gjort på egen eiendom vil kunne variere fra sted til sted og i enkelte tilfeller må Plan- og byggningsetaten godkjenne planene. Dette gjøres ved hjelp av søknad via arkitekt.

Innholdet i fasadepakke

Forslagene presenteres i digital Designhåndbok – sendes digitalt

Hva koster det å få designet og tegnet fasaden?

Fasadetegning går på timer. 

Timepris kr 1 400,- inkl mva

Mulige tilvalg | Pris inkl. mva

Forutsetninger

  • Våre attraktive priser forutsetter forskuddsbetaling på deler av beløpet
  • Vi mottar målsatte tegninger/skisser over det aktuelle arealet fra deg
  • Lengre enn 30 km fra Unilonkontoret, gjelder egne kjørepriser
  • Dersom ny plan påvirker fasade i en slik grad at det er behov for fasadetegninger pga fasdeendring og søknad, så går dette på timer.
  • Unilon er ikke ansvarlig søker, men kan bistå med illustrasjoner og lignende – enten egen søknad eller via arkitekt.
  • Nybygg er mer arbeidskrevende derfor tilkommer 15 % ekstra på prispakken.
  • Ved større prosjekter enn overnevnt m2 ta kontakt på post@unilon.no.
  • Eventuelle reise -og oppholdskostnader kan tilkomme.
  • Unilons betingelser gjelder ved alle kjøp. Disse finner du her.