Kantiner fra helvete

Tekst: Nancy Sporsheim

En selvbetjeningsdisk med salat, et kassaområde og endeløse kantinebord med spinkle stoler til. Jeg har hørt bedriftsledere argumentere for at slik må en kantine være for å holde kostnadene nede. Argumentasjonen har ikke rot i virkeligheten. Dette er kantiner fra helvete.

Hvordan er kantine fasilitetene på din arbeidsplass? Hvordan skal en kantine se ut? Mange assosierer en kantine med et stort monotont rom hvor det kanskje finnes en selvbetjeningsdisk for salat og brødmat i tillegg til et kassaområde og endeløse kantinebord med spinkle stoler til. Akustikken er ofte en utfordring – særlig når det strømmer på med sultne eller enda verre «hangry» medarbeidere midt på dagen.

Jeg har hørt bedriftsledere argumentere for at slik må det være for å holde kostnadene nede. Argumentasjonen har ikke rot i virkeligheten. Dette er kantiner fra helvete. Sannheten er at slike lokaler sliter ut de ansatte. I stedet for å ha fått en pust i bakken og revitalisert seg selv i lunch pausen, har man kjempet seg gjennom en av dagens største påkjenninger. Man får mindre overskudd enn før kantine besøket til å ta fatt på resten av de oppgavene som skal løses før man går hjem. Det som skulle være et ansatte-gode har blitt et ansatte-onde. For bedriften er det en dårlig investering med slitne og frustrerte arbeidstagere som presterer lavere enn før lunsh.

Menneskevennlig design

Det som er lønnsomt, er å sette mennesket i sentrum for interiørarkitekturen. Det vil si å stille gode spørsmål rundt hva rommet, i dette tilfellet kantinen skal brukes til. Spising er det åpenbare – men i tillegg skal kantinen være stedet hvor den ansatte innhenter ny energi til å gyve løs på dagens andre halvdel. Kantina er ofte også et sted hvor man kan avholde større møter, uformelle treff og festlige samlinger for arbeidstakerne. Da er det fint om man opplever kantina som et ansatte-gode.

Ønsker du å forbedre kantina på din arbeidsplass? Velkommen til en uforpliktende samtale med oss i Unilon.