Oda Sundquist

Interiørarkitekt MNIL | Miljøansvarlig
Oda startet i Unilon høsten 2021 etter 5 år ved et arkitektkontor hvor hun hovedsakelig har arbeidet med offentlige prosjekter. Oda er er utøvende billedkunstner og utdannet interiørarkitekt fra Høyskolen Kristiania og kunsthistoriker fra Universitetet i Bergen. Uteksaminert med hovedoppgaver i «rehabilitering av verneverdige bygg» og «moderne- og samtidskunst/uttrykk».

Hun er opptatt av å omsette tankene rundt arkitektur og funksjon til estetiske og brukertilpassede løsninger for menneskene som skal jobbe eller bo i bygningene hun jobber med.

Oda har videreutdannet seg til sertifisert fargerådgiver og har opparbeidet seg god kunnskap og erfaring i å vurdere farge- og materialbruk som fremstår som riktig i det enkelte prosjektet og for den aktuelle brukergruppen. Dette er viktig for å skape miljøvennlige og godt universelt utformede løsninger.
  • Spesialitet :
    Offentlig | Universell utforming | Helse & omsorg | LRV | Håndtegning | ArchiCad |