Unilon er så mye mer enn et interiørarkitektselskap - vi er en talentfull familie som har et brennende engasjement for at rommet rundt oss skal være et godt sted å være, og å skape merverdi både for bedriftene og privatpersonene vi jobber med.

I tillegg til å være interiørarkitekter har vi også andre utdannelser både innenfor forretningsmessige disipliner (juss, markedsføring, økonomi) og andre kreative disipliner (kunst, illustrasjon og kunsthistorie). Dette gjør at vi har et bredere og mer sammensatt team enn det som er standard i bransjen.