Hvordan få god belysning i boligen?

«Det hjelper lite med en god fargepalett i boligen, hvis belysningen ikke er tilpasset»

 

Vi har alle opplevd at den nye veggfargen vi har malt, ikke ble det vi hadde sett for oss. I mange tilfeller kan grunnen til dette tilskrives en ikke optimal belysning og fargegjengivelse på lyspærene. De fleste strever med å skape et godt lysbilde i rommet som fungerer året rundt og døgnet rundt. Hos oss har vi kompetanse i å designe belysningsplaner som fungerer både estetisk og funksjonelt. Vi kjenner også til gode leverandører av både allmennbelysning / teknisk belysning (generell belysning) og dekorlamper.

Interiørpakkens innhold

Interiørprosessen

OPPSTARTSFASE | All dokumentasjon og underlag må på plass!

Vi starter med et oppstart-/behovsmøte hvor vi blir bedre kjent, dette kan enten være et fysisk møte eller digitalt møte. På dette møtet får vi vite mer om deres ønsker og behov for boligen, samt hva dere selv har tenkt av eventuelle løsninger. 

 

KREATIVFASE  | Det er i denne fasen de gode ideene skapes!

I kreativ fase ser vi på hvilke muligheter og begrensninger boligen har. Vi ser på ulike alternativer for å løse prosjektet på best mulig måte. I samarbeid med dere lander vi det beste forslaget som passer for dere, når det gjelder lyssetting og hvilken stil og stemning dere ønsker.

 

 

DOKUMENTASJONSFASEN  Det er nå alt samles til en ferdige tegninger og oversikt på armaturer/lamper

 

I dokumentasjonsfasen ferdigstiller vi belysningsplanen med beskrivelse på alle punkter og valgte armaturer/lamper. Nå har dere underlaget for å innhente priser fra elektriker og andre leverandører. 

 

– Dette er et kort sammendrag av prosessen, dere vil bli godt informert om alle møter og det vi trenger av dere til de ulike møtene underveis.

Hva koster det å få hjelp til belysning?

Boligens størrelse     |     Pris inkl. mva

1 – 25 m2                   |     14 700,-

25 – 45 m2                 |     21 500,-

45 – 100 m2               |     29 200,-

100 – 150 m2             |     37 300,-

150 – 250 m2             |     44 000,-

250 – 350 m2             |     57 100,-

Mulige tilvalg | Pris inkl. mva

Forutsetninger

 • Våre attraktive priser forutsetter forskuddsbetaling på deler av beløpet
 • Vi mottar målsatte tegninger/skisser over det aktuelle arealet fra deg
 • Lengre enn 30 km fra Unilonkontoret, gjelder egne kjørepriser
 • Dersom ny plan påvirker fasade i en slik grad at det er behov for fasadetegninger pga fasdeendring og søknad, så går dette på timer.
 • Unilon er ikke ansvarlig søker, men kan bistå med illustrasjoner og lignende – enten egen søknad eller via arkitekt.
 • Nybygg er mer arbeidskrevende derfor tilkommer 15 % ekstra på prispakken.
 • Ved større prosjekter enn overnevnt m2 ta kontakt på post@unilon.no.
 • Eventuelle reise -og oppholdskostnader kan tilkomme.
 • Ved skråtak er det gulvarealet som m2 regnes ut fra
 • Kjøkken tegnes med utgangspunkt i standardstørrelser/kjøkkenleverandørers utvalg, om det er ønskelig med totalt arkitekttegnet kjøkken og tilhørende detaljer ta kontakt på post@unilon.no
 • Unilons betingelser gjelder ved alle kjøp. Disse finner du her.