BOLIGDESIGN | HYTTEDESIGN

Interiørarkitektur for privatboliger

Om du skal totalrenovere huset, pusse opp hytta eller ta en lettere oppfriskning av leiligheten har vi kompetansen til å hjelpe deg. Vi dekker hele landet, fra nybygg i Finnmark til renovering av gårdsbruk i Hamar. I Unilon er vi opptatt av å hjelpe folk flest – derfor har vi også mange privatprosjekter i form av leiligheter, hus, fritidsboliger og uterom. Vi praktiserer «best foot forward» prinsippet som betyr at det teamet som er best kompetent til oppgaven settes til å løse den. Hos oss har flere av de ansatte andre utdannelser i tillegg til å være interiørarkitekt. Dette gjør at vi har et bredere og

mer sammensatt team enn det som er standard i bransjen.