Profesjonell hjelp til de viktigste interiørvalgene

Å renovere bolig eller bygge nytt er en stor kostnad for de fleste. Derfor er det viktig å ha en god plan å følge slik at man slipper usikkerhet og vingling underveis i prosessen. Derfor har vi satt sammen vår «Oppgradert boligpakke» for deg som vil sikre at de viktigste valgene som planløsning, farge- og materialvalg, fast innredning og belysning blir godt gjennomtenkt.

Dette får du i en Oppgradert boligpakke

Interiørprosessen

OPPSTARTSFASE  All dokumentasjon og underlag må på plass!

Vi starter med et oppstart-/behovsmøte hvor vi blir bedre kjent, dette kan enten være et fysisk møte eller digitalt møte. På dette møtet får vi vite mer om deres ønsker og behov for boligen, samt hva dere selv har tenkt av eventuelle løsninger. 


KREATIVFASE  | Det er i denne fasen de gode ideene skapes!

I kreativ fase ser vi på hvilke muligheter og begrensninger boligen har. Vi ser på ulike alternativer for å løse prosjektet på best mulig måte. I samarbeid med dere lander vi det beste forslaget som passer for dere, når det gjelder planløsning og hvilken stil og stemning dere ønsker.

 

 

DOKUMENTASJONSFASEN  Det er nå alt samles til en Designhåndbok og ferdige tegninger

 

I dokumentasjonsfasen ferdigstiller vi Designhåndboken og tegninger med valgte planløsninger, farger og materialer. Designhåndboken vil inneholde alt som er beskrevet i deres valgte pakke. 
Nå har dere underlaget for å innhente priser fra håndverkere og andre leverandører, samt oppskriften på å gjennomføre arbeidet.

 

 

– Dette er et kort sammendrag av interiørprosessen, dere vil bli godt informert om alle møter og det vi trenger av dere til de ulike møtene underveis.

Priser | Oppgradert boligpakke

Boligens størrelse     |     Pris inkl. mva

1 – 25 m2                   |       56 400,-

26 – 45 m2                 |       66 000,-

46 – 65 m2                 |       79 600,-

66 – 85 m2                 |       98 300,-

86 – 110 m2               |     111 400,-

111 – 135 m2             |     131 800,-

136 – 150 m2             |     156 700,-

151 – 175 m2             |     179 800,-

176 – 200 m2             |     195 200,-

201 – 230 m2             |     210 200,-

231 – 260 m2             |     238 500,-

261 – 290 m2             |     253 500,-

291 – 320 m2             |     277 000,-

321 – 350 m2             |     295 000,-

Mulige tilvalg | Pris inkl. mva

Forutsetninger

 • Våre attraktive priser forutsetter forskuddsbetaling på deler av beløpet
 • Vi mottar målsatte tegninger/skisser over det aktuelle arealet fra deg
 • Lengre enn 30 km fra Unilonkontoret, gjelder egne kjørepriser
 • Dersom ny plan påvirker fasade i en slik grad at det er behov for fasadetegninger pga fasdeendring og søknad, så går dette på timer.
 • Unilon er ikke ansvarlig søker, men kan bistå med illustrasjoner og lignende – enten egen søknad eller via arkitekt.
 • Nybygg er mer arbeidskrevende derfor tilkommer 15 % ekstra på prispakken.
 • Ved større prosjekter enn overnevnt m2 ta kontakt på post@unilon.no.
 • Eventuelle reise -og oppholdskostnader kan tilkomme.
 • Ved skråtak er det gulvarealet som m2 regnes ut fra
 • Kjøkken tegnes med utgangspunkt i standardstørrelser/kjøkkenleverandørers utvalg, om det er ønskelig med totalt arkitekttegnet kjøkken og tilhørende detaljer ta kontakt på post@unilon.no
 • Unilons betingelser gjelder ved alle kjøp. Disse finner du her.