Stine Helen Sletvold

Interiørarkitekt MNIL
Interiørarkitekt Stine Helen Sletvold ble en «Uniloner» februar 2021 etter først å ha jobbet noen måneder ved et annet interiørarkitektkontor. Hun er uteksaminer fra Kunsthøyskolen i Oslo med en master i interiørarkitektur. Denne utdannelsen tok hun etter først å ha utdannet seg til illustratør.

Stine har sterk interesse i å jobbe med prosjektet gjennom å sette seg inn i og forstå sluttbrukers behov og ønsker kombinert med fremtidens behov. Hun mener at
interiørarkitektur skal påvirke mennesker på en positiv måte i form av intelligent og reflektert bruk av lys, farger, materialitet og romløsning.
  • Spesialitet :
    Illustrasjoner | ArchiCad | Photoshop | Illustrator