Få det viktigste på plass

«Det hjelper ikke hvor flott interiøret er, hvis ikke rommet fungerer i praksis.»

 

Å pusse opp en dårlig planløsning resulterer i at du ikke får igjen det du legger i oppussingen. Det er dårlig økonomi, gir svakere trivsel og redusert fleksibilitet i daglig bruk. Tidene endrer seg og det gjør også våre behov. Vi stiller de gode spørsmålene rundt dette og gir deg alternativer som vil fungere. Du tar valgene. Få en funksjonell planløsning med inntegnede møbler i anbefalt størrelse i forhold til rommets areal og naturlige gangsoner.

Interiørpakkens innhold

* Forslag på type møbler er ikke med i denne pakken.

* Dersom ny plan påvirker fasade i en slik grad at det er behov for fasadetegninger pga fasdeendring og søknad, så går dette på timer.

 

Denne pakken forutsetter at vi mottar kontrollmålt planskisse, eller vi kommer og tar mål om plantegning ikke er å oppdrive, dette går på timer. Se egne priser for dette.

Interiørprosessen

OPPSTARTSFASE  All dokumentasjon og underlag må på plass!

Vi starter med et oppstart-/behovsmøte hvor vi blir bedre kjent, dette kan enten være et fysisk møte eller digitalt møte. På dette møtet får vi vite mer om deres ønsker og behov for boligen, samt hva dere selv har tenkt av eventuelle løsninger. 


KREATIVFASE  | Det er i denne fasen de gode ideene skapes!

I kreativ fase ser vi på hvilke muligheter og begrensninger boligen har. Vi ser på ulike alternativer for å løse prosjektet på best mulig måte. I samarbeid med dere lander vi det beste forslaget som passer for dere, når det gjelder planløsning og hvilken stil og stemning dere ønsker.

 

 

DOKUMENTASJONSFASEN  Det er nå alt samles til en Designhåndbok og ferdige tegninger

 

I dokumentasjonsfasen ferdigstiller vi Designhåndboken og tegninger med valgte planløsninger, farger og materialer. Designhåndboken vil inneholde alt som er beskrevet i deres valgte pakke. 
Nå har dere underlaget for å innhente priser fra håndverkere og andre leverandører, samt oppskriften på å gjennomføre arbeidet.

 

 

– Dette er et kort sammendrag av interiørprosessen, dere vil bli godt informert om alle møter og det vi trenger av dere til de ulike møtene underveis.

Hva koster det å få hjelp til en god planløsning?

Boligens størrelse | Pris inkl. mva

1 – 25 m2                            |     15 000,-

26 – 45 m2                          |     18 000,-

46 – 65 m2                          |     22 400,-

66 – 85 m2                          |     28 700,-

86 – 110 m2                        |     34 100,-

111 – 135 m2                      |     40 400,-

136 – 150 m2                      |     46 800,-

151 – 175 m2                      |     52 100,-

176 – 200 m2                      |     60 500,-

201 – 230 m2                      |     67 800,-

231 – 260 m2                      |     74 100,-

261 – 290 m2                      |     82 500,-

291 – 320 m2                      |     89 800,-

321 – 350 m2                      |     92 200,-

Mulige tilvalg | Pris inkl. mva

Forutsetninger

 • Våre attraktive priser forutsetter forskuddsbetaling på deler av beløpet
 • Vi mottar målsatte tegninger/skisser over det aktuelle arealet fra deg
 • Lengre enn 30 km fra Unilonkontoret, gjelder egne kjørepriser
 • Dersom ny plan påvirker fasade i en slik grad at det er behov for fasadetegninger pga fasdeendring og søknad, så går dette på timer.
 • Unilon er ikke ansvarlig søker, men kan bistå med illustrasjoner og lignende – enten egen søknad eller via arkitekt.
 • Nybygg er mer arbeidskrevende derfor tilkommer 15 % ekstra på prispakken.
 • Ved større prosjekter enn overnevnt m2 ta kontakt på post@unilon.no.
 • Eventuelle reise -og oppholdskostnader kan tilkomme.
 • Ved skråtak er det gulvarealet som m2 regnes ut fra
 • Kjøkken tegnes med utgangspunkt i standardstørrelser/kjøkkenleverandørers utvalg, om det er ønskelig med totalt arkitekttegnet kjøkken og tilhørende detaljer ta kontakt på post@unilon.no
 • Unilons betingelser gjelder ved alle kjøp. Disse finner du her.