Unilon er både omgjengelige og faglig dyktige. De lager designløsninger som er gjennomførbare og ikke så kostnadskrevende for bedriften. Jeg opplever dem som en viktig partner i arbeidet med å operasjonalisere strategier og visjoner for bedriften til konkret leveranse.