Innredning tilpasset enhver leietager

Når gamle leietakere flyter ut og nye kommer inn, ønsker de fleste gårdeiere å tilpasse og tilrettelegge for de nye slik at de føler seg «hjemme» og får plass til al de har behov for. 

 

Ulempen med stadige tilpasninger er i tillegg til kostnaden, samt bråk og støv under arbeidene at det ofte ikke er bærekraftige valg som tas. Å imøtekomme både leietagers, utleiers og miljøets krav er en del av vårt «balanseprosjekt». 

 

Da er det godt å få bistand til å utarbeide gode, fleksible og funksjonelle planløsninger, samt fargeforslag som er i henhold til dine eller leietaker sine ønsker. Når basen er god er det lettere å jobbe rundt stadige endringer.

STI flyttet inn i en annen organisasjons lokaler. Med behov for å sette sitt eget preg på lokalene og samtidig tenke

bærekraft ble dette et givende og kult prosjekt. Les mer her : DE SOM FINNER, VINNER & BEHOLDER KUNDENE – Unilon

Eksempel på innhold

(Dette varierer fra prosjekt til prosjekt)

På prosjekter innen offentlig og næring vil timeprisen være kr 1 200,- eks. mva. 

Vi tilbyr fastpris om ønskelig.

Forutsetninger

  • Unilon er ikke ansvarlig søker, men kan bistå med illustrasjoner og lignende – enten egen søknad eller via arkitekt.
  • Unilons betingelser gjelder ved alle kjøp. Disse finner du her.