Uterommet - Ditt favorittsted

Vi bistår deg med å skape det ønskede uttrykket! 

 

 

Uterom er fellesbetegnelsen vi bruker om hage, terrasse, takterrasse, veranda/balkong, platting, park, foran inngangsparti osv. Altså alle designede rekreasjonsareal for private, bedrifter eller offentlig som ikke er inne. Ofte er uterommet i direkte tilknytning byggets arkitektur eller i forlengelse av de innvendige rommene og bør derfor sees i sammenheng. 

 

I Unilon kan du få god hjelp til stiluttrykk, arealplanlegging og utebelysning. Når det kommer til vegetasjon anbefaler vi å samtale med en gartner som er spesialist på det «som lever». Hva som tillates gjort på egen eiendom vil kunne variere fra sted til sted og i enkelte tilfeller må plan og bygg godkjenne planene. Dette gjøres ved hjelp av søknad via arkitekt.

Innholdet i en hagedesignpakke

Forslagene presenteres i digital Designhåndbok – sendes digitalt

Hagedesignprosessen

OPPSTARTSFASE | All dokumentasjon og underlag må på plass!

Vi starter med et oppstart-/behovsmøte hvor vi blir bedre kjent, dette kan enten være et fysisk møte eller digitalt møte. På dette møtet får vi vite mer om deres ønsker og behov for uterommet, samt hva dere selv har tenkt av eventuelle løsninger. 

 

 

KREATIVFASE  | Det er i denne fasen de gode ideene skapes!

I kreativ fase ser vi på hvilke muligheter og begrensninger uterommet har. Vi ser på ulike alternativer for å løse prosjektet på best mulig måte. I samarbeid med dere lander vi det beste forslaget som passer for dere, når det gjelder løsning og hvilken stil og stemning dere ønsker.

 

 

DOKUMENTASJONSFASEN  Det er nå alt samles til en Designhåndbok og ferdige tegninger

 

I dokumentasjonsfasen ferdigstiller vi Designhåndboken og tegninger med valgte løsninger. Designhåndboken vil inneholde alt som er beskrevet i deres valgte pakke. Nå har dere underlaget for å innhente priser fra ulike aktører for selve gjennomføringen.

 

 

– Dette er et kort sammendrag av interiørprosessen, dere vil bli godt informert om alle møter og det vi trenger av dere til de ulike møtene underveis

Hva koster det å få designet uterommet?

Hagedesign/Uterom størrelse | Pris inkl. mva

 

25 – 50 m2              |       61 900,-

51 – 100 m2            |       81 900,-

101 – 150 m2          |     101 900,-

151 – 200 m2          |     121 900,-

201 – 250 m2          |     146 900,-

251 – 300 m2          |     161 900,-

301 – 350 m2          |     207 000,-

 

Øvrig bistand tas på timer kr 1 400,- inkl mva

Mulige tilvalg | Pris inkl. mva

Forutsetninger

  • Våre attraktive priser forutsetter forskuddsbetaling på deler av beløpet
  • Vi mottar målsatte tegninger/skisser over det aktuelle arealet fra deg
  • Lengre enn 30 km fra Unilonkontoret, gjelder egne kjørepriser
  • Dersom ny plan påvirker fasade i en slik grad at det er behov for fasadetegninger pga fasdeendring og søknad, så går dette på timer.
  • Unilon er ikke ansvarlig søker, men kan bistå med illustrasjoner og lignende – enten egen søknad eller via arkitekt.
  • Nybygg er mer arbeidskrevende derfor tilkommer 15 % ekstra på prispakken.
  • Ved større prosjekter enn overnevnt m2 ta kontakt på post@unilon.no.
  • Eventuelle reise -og oppholdskostnader kan tilkomme.
  • Unilons betingelser gjelder ved alle kjøp. Disse finner du her.