Jobben som Unilon har gjort er imponerende! De har klart å bringe fram Sector Alarms identitet! I tillegg skaper de et miljø som er godt å jobbe i – det setter kollegene mine stor pris på! Evnen Unilon har til å tenke nytt, har gjort at vi har valgt å bruke de flere ganger i Sector Alarm.