Det var en gruppe unge profesjonelle som traff Unilons interiørarkitekter for en brief rundt hvordan de ønsket kontorlokalene sine utformet. Snittalderen for avdelingen var litt over 30 år og vi merket at både energi og entusiasme var høy. Fargerik, lekent og kreativt var stikkordene og ledetrådene. Lokalene ble transformert til aktivitetsbasert kontor med kjøkkenet som hjerte og møterommet ble kombinert sosial sone med spesialtegnet møteroms/bordtennisbord. Det ble minimalt med vegger, men mye åpen plass og egnede soner for samspill. Sterke farger i kombinasjon med trevegger gir et vitalt og vennlig uttrykk.

Friske farger var et ønske fra gjengen på kontoret

Veggene har eventyrlige dekorelementer med mengder av farger som tas opp i teppene

Når møterommet ikke er i bruk kan man slå et slag for bordtennis

Foto: Unilon

© UNILON Interiørarkitekter. All Rights Reserved.