Midt i et villaområde på Kjelsås, og med 190 fastboende elever tilstede, har en av Norges største – og Oslos eneste folkehøgskole – har fått større plass og flere nye og uvurderlige fasiliteter. Rønningen Folkehøgskole ligger øverst på Kjelsås, på den gang for 90 år siden en avsidesliggende tomt gitt til Norges KFUM-KFUK som gave. Bortsett fra noen eldre fredede bygg var mye av bygningsmassen fra den gang skolen ble grunnlagt i 1969. Idrettsfasilitetene var dårlige, det samme var elevenes boforhold i internatbygningen.
Les hele artikkelen om Rønningen Folkehøyskole her

Stedet der Himmel og Jord møtes

Belysningen er med på å skape riktig atmosfære