Store endringer i kontorlandskapet

Tekst skrevet av Nancy Sporsheim

Aldri før har så mange vært med i et så omfattende arbeidsplasseksperiment som Covid-19 har medført. Hjemmekontor har vært standarden fra mars, og kan bli permanent for svært mange av oss fremover – i alle fall et par dager i uken.

Vi interiørarkitekter er også kontorplass-strateger, og tar nå inn over oss de endringene og konsekvensene karanteneperioden på kort og lang sikt har for næringslivet. Mange bedrifter er nå i full sving med spørreundersøkelser blant de ansatte for å avdekke hvordan de skal tilrettelegge for optimaliserte arbeidsmetoder fremover. Hva er effekten av hjemmekontor? Hvem presterer bedre og hvem leverer dårligere fra spisestuebordet? Kan Teams og Zoom erstatte fysiske møter fullt ut? Hva skjer med trivselen til den enkelte, og hvordan bygger vi bedriftskulturen fjernstyrt? Spørsmålene er mange og noen svar har begynt å tikke inn.

Tillit og hjemmekontor

I Norge er tillit en viktig verdi. Når vi tillater våre ansatte å jobbe hjemmefra, gir vi dem også den tilliten som innebærer at de har fleksibilitet rundt når de vil jobbe. Slik kan de på en bedre måte tilpasse privatlivet sitt til yrkesmessige leveranser. Dnb Næringsmegling fant i undersøkelser blant noen av landets største kontorbrukere, at hjemmekontorbruken fungerer bra. Nær samtlige av disse bedriftene forventer videre at omfanget av hjemmekontor vil øke permanent – kanskje med så mye som 50 %. Telenor er frisk i frasparket og har valgt å tilby alle sine 20 000 ansatte å jobbe permanent fra hjemmekontor.

Å delta i møter fra sitt eget spisebord fungerer for de fleste greit. Det er tid og penger å spare på å unngå milelange bilkøer eller fly flere ganger i uka til andre byer for å delta i et times langt møte. Den miljømessige besparelsen vil også kunne bli betydelig på sikt ved å la transportmidlene stå. Flere bedrifter inviterte til fredagspils på Teams under lockdown – det var vel mest gøy den første gangen …

Ny layout i kontorlokalene

Den nye arbeidshverdagen krever en litt annen struktur enn slik de fleste kontorløsninger er satt opp. Behovet vil øke for flere og mindre møterom, og såkalte multirom.  Antallet større møterom reduseres mens det blir behov for større områder hvor mange kollegaer samles (når de først samles fysisk) for å ivareta det sosiale og for å bygge god kultur. Med flere «hjemmearbeidende» blir det behov for færre pulter på kontoret, noe som også er positivt med tanke på smittevern. Dette forutsetter at pultene ikke er «free seating» men heller i retning «timeshare», slik at typisk to stk. deler en fast plass med hver sin tidsbegrensning. At bedrifter kan redusere kontorkostnader basert på en smartere og mer tilpasset layout, er utvilsomt. Vi i interiørarkitektfirma Unilon er klar for fremtidens kontorplasser! Er din bedrift? Vi er åpen for en uforpliktende prat om dine lokaler.

Ønsker du mer interiørinspirasjon? Les gjerne noen av våre andre artikler