Profesjonell hjelp gjennom hele prosessen

Mange av våre kunder ønsker å ha en fast rådgiver gjennom hele prosessen – fra planlegging til siste finish. Du spare tid og krefter ved å ha oss som støttespiller, og kan fokusere mer på egen jobb og familie.

«Premium boligpakke» er satt sammen for deg som ønsker å være ekstra godt forberedt før håndverkerne igangsetter med renovering eller nybygg. Her er de aller fleste detaljene ferdig planlagt, og designhåndboken inneholder svar på alle typiske spørsmål som måtte dukke opp under veis. Her får du og håndverkerne en bok som inneholder planløsning, belysningsplan, farger og materialer, samt forslag på alt fra sofa og dekorputer til stikkontakt- og fugfarge.

Vi har også oppstartsmøte med håndverkerne og fra 1-5 byggemøter under prosessen. Vær imidlertid oppmerksom på at prosjektledelse ikke er en del av pakken.

Dette får du i en Premium boligpakke

Interiørprosessen

OPPSTARTSFASE  All dokumentasjon og underlag må på plass!

Vi starter med et oppstart-/behovsmøte hvor vi blir bedre kjent, dette kan enten være et fysisk møte eller digitalt møte. På dette møtet får vi vite mer om deres ønsker og behov for boligen, samt hva dere selv har tenkt av eventuelle løsninger. 

 

KREATIVFASE  | Det er i denne fasen de gode ideene skapes!

I kreativ fase ser vi på hvilke muligheter og begrensninger boligen har. Vi ser på ulike alternativer for å løse prosjektet på best mulig måte. I samarbeid med dere lander vi det beste forslaget som passer for dere, når det gjelder planløsning og hvilken stil og stemning dere ønsker.

 

DOKUMENTASJONSFASEN  Det er nå alt samles til en Designhåndbok og ferdige tegninger

I dokumentasjonsfasen ferdigstiller vi Designhåndboken og tegninger med valgte planløsninger, farger og materialer. Designhåndboken vil inneholde alt som er beskrevet i deres valgte pakke. 
Nå har dere underlaget for å innhente priser fra håndverkere og andre leverandører, samt oppskriften på å gjennomføre arbeidet.

 

– Dette er et kort sammendrag av interiørprosessen, dere vil bli godt informert om alle møter og det vi trenger av dere til de ulike møtene underveis.

Priser | Premium boligpakke

Boligens størrelse     |     Pris inkl. mva

1 – 25 m2                   |       78 300,-

26 – 45 m2                 |       95 600,-

46 – 65 m2                 |     105 600,-

66 – 85 m2                 |     134 800,-

86 – 110 m2               |     149 100,-

111 – 135 m2             |     167 300,-

136 – 150 m2             |     206 000,-

151 – 175 m2             |     221 300,-

176 – 200 m2             |     250 700,-

201 – 230 m2             |     280 100,-

231 – 260 m2             |     319 600,-

261 – 290 m2             |     343 600,-

291 – 320 m2             |     366 100,-

321 – 350 m2             |     391 600,-

351 – 400 m2             |     414 900,-

Mulige tilvalg | Pris inkl. mva

Forutsetninger

 • Våre attraktive priser forutsetter forskuddsbetaling på deler av beløpet
 • Vi mottar målsatte tegninger/skisser over det aktuelle arealet fra deg
 • Lengre enn 30 km fra Unilonkontoret, gjelder egne kjørepriser
 • Dersom ny plan påvirker fasade i en slik grad at det er behov for fasadetegninger pga fasdeendring og søknad, så går dette på timer.
 • Unilon er ikke ansvarlig søker, men kan bistå med illustrasjoner og lignende – enten egen søknad eller via arkitekt.
 • Nybygg er mer arbeidskrevende derfor tilkommer 15 % ekstra på prispakken.
 • Ved større prosjekter enn overnevnt m2 ta kontakt på post@unilon.no.
 • Eventuelle reise -og oppholdskostnader kan tilkomme.
 • Ved skråtak er det gulvarealet som m2 regnes ut fra
 • Kjøkken tegnes med utgangspunkt i standardstørrelser/kjøkkenleverandørers utvalg, om det er ønskelig med totalt arkitekttegnet kjøkken og tilhørende detaljer ta kontakt på post@unilon.no
 • Unilons betingelser gjelder ved alle kjøp. Disse finner du her.